O Katedrze

Filologia angielska w Toruniu jest jedną z kilkunastu filologii w Polsce przyznających absolwentom tytuł licencjata i magistra.

Toruńska anglistyka powstała w 1945 roku, lecz już w 1952 przestała istnieć - zamknięto ją z powodów politycznych. Reaktywowana została dopiero w roku 1986; pierwsi absolwenci ukończyli ją w 1992 r. W roku 2011 Katedra przeniosła się do Collegium Humanisticum, jednego z najnowocześniejszych budynków dydaktycznych w Polsce. Katedra Filologii Angielskiej oferuje 4 typy studiów:

  • studia stacjonarne I stopnia (trzyletnie studia licencjackie)
  • studia niestacjonarne I stopnia (trzyletnie studia licencjackie w trybie weekendowym)
  • studia stacjonarne II stopnia (dwuletnie studia magisterskie dla posiadaczy tytułu licencjata)
  • studia niestacjonarne II stopnia (dwuletnie studia magisterskie w trybie weeknedowym, "zaoczne")

Studenci toruńskiej filologii angielskiej mają dobre warunki do studiowania w jednym z najbardziej nowoczesnych bdynków dydaktycznych w Polsce: bardzo dobrze wyposażone sale audio-wizualne oraz kolekcję ok 24 000 książek anglistycznych. Ci, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce (studia stacjonarne i niestacjonarne) mogą skorzystać z umów podpisanych przez UMK z ośrodkami zagranicznymi i spędzić jeden-dwa semestry studiując np. Wielkiej Brytanii, Francji, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Finlandii, Niemczech, Republice Czeskiej lub na Malcie. Studenci, którzy pragną poszerzać swoje horyzonty naukowe bardziej niż wymaga tego program studiów, mogą to robić pracując w Kole Naukowym Anglistów. Swoje zainteresowania teatrem i sztuką mogą natomiast rozwijać w Teatrze Studentów Anglistyki The Spinning Globe.

Od roku akademickiego 2015/2016 wszystkie programy oferowane przez Katedrę oficjalnie uzyskały status studiów w języku obcym, honorowanych przez kraje Unii Europejskiej.

Przy Katedrze Filologii Angielskiej działają dwa centra promujące kulturę i literaturę Australii i Kanady (zbiór 3500 książek):

Udoskonalone programy studiów II stopnia prowadzonych przez Katedrę reprezentowały Wydział Filologiczny UMK w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 r., w którym wydział otrzymał prestiżową nagrodę, a UMK uplasował się w czołówce polskich uniwersytetów.

MISJA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

STRATEGIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Katedra Filologii AngielskiejKatedra Filologii AngielskiejKatedra Filologii Angielskiej