Pracownicy

Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Mirosława Buchholtz (mirabuch@umk.pl, katedraa@umk.pl).

Sprawami dotyczącymi dydaktyki kieruje dr Grzegorz Koneczniak.

Niestacjonarnym Studium Filologii Angielskiej kierują mgr Krzysztof Strzemeski (studia n1) i dr Dorota Guttfeld (studia n2).

Poniżej podajemy pełen skład osobowy Katedry; kierownicy poszczególnych jednostek wymienieni są na pierwszym miejscu.
Zakład Języka Angielskiego (English Language Section)

Doktoranci (Doctoral students)

 • mgr Beata Kamoda (bkamoda@doktorant.umk.pl)
 • mgr Anna Milanowska (ania.m@doktorant.umk.pl)
 • mgr Natalia Pałka (235582@doktorant.umk.pl)
 • mgr Marek Placiński (marpla@doktorant.umk.pl)
 • mgr Arkadiusz Schmeichel (michal_faber@o2.pl)
 • mgr Julia Trzeciakowska (juliatrz@doktorant.umk.pl)

Zakład Literatury Anglojęzycznej (Anglophone Literature Section)

Doktoranci (Doctoral students)

 • mgr Joanna Antoniak (antoniak@doktorant.umk.pl)
 • mgr Olivier Harenda (harendao@doktorant.umk.pl)
 • mgr Emilia Leszczyńska (emilia.l@doktorant.umk.pl)
 • mgr Mikołaj Pawlak (pawlakmik@gmail.com)
 • mgr Marta Sibierska (m_sib@doktorant.umk.pl)
 • mgr Jacek Stopa (jacstopa@doktorant.umk.pl)
 • mgr Paweł Ufnal (ufnal111@doktorant.umk.pl)

Zakład Kultury Anglojęzycznej (Anglophone Culture Section)

Doktoranci (Doctoral students)

 • mgr Marlena Hetman (marlehe@doktorant.umk.pl)

Zakład Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego (English Language Acquisition and Teaching Section)

Doktoranci (Doctoral students)

 • mgr Paula Budzyńska (paulabudzynska@doktorant.umk.pl)
 • mgr Daria Tyblewska (dartyb@doktorant.umk.pl)

Pracownia Przekładoznawstwa (Translation Studies Unit)

Z KFA wspólpracują także (Cooperating teachers):

 • (john.con@umk.pl)
 • dr Christopher Korten (chriskorten@yahoo.com)
 • mgr Maciej Pokornowski (fluid.trn@gmail.com)

Publikacje pracowników KFA UMK

Bliższe informacje dotyczące publikacji pracowników Katedry Filologii Angielskiej można znaleźć na stronie Księgarni Uniwersyteckiej.