dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK

Zakład Języka Angielskiego, adiunkt

Adres e-mail: przemek@umk.pl, gurgyn@wp.pl

Pokój: C 3.32

Numer wewnętrzny: 56 6113697

Sprawdź godziny konsultacji

Pełnione funkcje

Prowadzone przedmioty

 • językoznawstwo angielskie
 • seminarium magisterskie (na studiach dziennych i zaocznych
 • gramatyka kontrastywna
 • wiedza o komunikacji językowej
 • zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa (studia zaoczne),
 • seminarium licencjackie (studia eksternistyczne)

Zainteresowania badawcze

 • aksjologia
 • ewolucja języka
 • analiza konwersacji i dyskursu
 • pragmatyka
 • buddologia i tybetanistyka

CV in English