prof. dr hab. Mirosława Buchholtz

Zakład Literatury Anglojęzycznej, profesor zwyczajny

Adres e-mail: mirabuch@umk.pl

Pokój: C 3.29

Numer wewnętrzny: 056 611-35-50

Sprawdź godziny konsultacji

Pełnione funkcje

Kierownik Katedry Filologii Angielskiej

Kierownik Zakładu Literatury Anglojęzycznej


Prowadzone przedmioty

 • historia literatury amerykańskiej
 • poezja amerykańska
 • biografistyka filmowa
 • powieść biograficzna
 • tematyka postkolonialna w literaturze i filmie

Zainteresowania badawcze

 • literatura kanadyjska i amerykańska od XIX do XXI wieku
 • twórczość Henry’ego Jamesa
 • recepcja literatury kanadyjskiej i amerykańskiej w Polsce
 • przekład literacki
 • filmowe adaptacje dzieł literackich
 • studia postkolonialne
 • auto/biografistyka
 • baśń literacka w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie

CV in English

Pełna lista publikacji