Centrum Badań Australijskich Australia

Centre for Australian Studies

Dr hab. Waldemar Skrzypczak (UMK, Kierownik Centrum)


Zasoby Centrum zawierają publikacje z zakresu historii naturalnej Australii, historii, społeczeństwa, polityki, sztuk wizualnych, literatury australijskiej i językoznawstwa, oraz nagrania filmów fabularnych i dokumentalnych na płytach DVD i taśmach video, a także materiały na płytach CD-ROM.

Centrum powstało w styczniu 2005 roku w wyniku wspólnych wysiłków Ambasady Australii i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dar w postaci książek i nagrań, oraz sprzętu do odtwarzania, który przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Australii stanowi podstawę zasobów Centrum.

Główne zadania Centrum Badań Australijskich koncentrują się na studiach nad środowiskiem społeczno-kulturowym Australii, ze szczególnym uwzględnieniem językowych wytworów kultury, czyli tekstów literackich, historycznych, publicystycznych oraz innych – mieszczących się w obszarze szeroko rozumianego dyskursu politycznego i społecznego. Formy działalności obejmują: wprowadzanie treści australijskich do programów nauczania w Katedrze Filologii Angielskiej, wspieranie wymiany naukowej i zapraszanie wykładowców, organizowanie konferencji oraz publikowanie materiałów o charakterze dydaktycznym i badawczym.

Godziny otwarcia:

Wydział Filologiczny / Faculty of Languages

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Nicholaus Copernicus University

Collegium Humanisticum, pok. C 3.31,

ul. W. Bojarskiego 1

87-100 Toruń