CLES

Centrum Badań nad Ewolucją Języka (CLES)

Centre for Language Evolution Studies (CLES)

strona domowa / home page


Przemysław Żywiczyński (kierownik Centrum)

Sławomir Wacewicz

Doktoranci

Anna Jaskólska

Maciej Pokornowski

Katarzyna Rogalska


Centrum Badań nad Ewolucją Języka, Center for Language Evolution Studies, CLES, kontynuuje i rozwija działania naukowe i organizacyjne już wcześniej prowadzone w tej tematyce przez Katedrę Filologii Angielskiej UMK – współpracę zagraniczną, organizację cyklu międzynarodowych konferencji Protolang, wykłady, seminaria i publikacje, a także autorskie badania. Obecne zainteresowania badawcze członków CLES skupiają się wokół pytań dotyczących m.in. definicji i natury języka oraz protojęzyka, ewolucyjnej stabilności systemów komunikacyjnych wobec presji selekcyjnych w stronę oszustwa, ewolucyjnego podłoża zjawisk uprzejmościowych w języku.

Zakres działalności CLES to:

  • prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad ewolucją języka
  • upowszechnianie wiedzy na temat ewolucji języka i wykorzystywanie jej w procesie dydaktycznym
  • współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą
  • gromadzenie księgozbioru i materiałów naukowo-dydaktycznych

Godziny otwarcia

W godzinach dyżurów dr. hab. Przemysława Żywiczyńskiego i dr. Sławomira Wacewicza - do sprawdzenia w formularzu


Wydział Filologiczny / Faculty of Languages

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Nicolaus Copernicus University

Collegium Humanisticum, pok. C 3.32,

ul. W. Bojarskiego 1

87-100 Toruń