Centrum Badań Kanadyjskich Canada

ul. Władysława Bojarskiego 1 (Collegium Humanisticum)

87-100 Toruń

Tel. 56 611 35 55, fax 56 611 35 56

Centrum.Badan.Kanadyjskich@maius.uni.torun.pl

Pok. C 3.30


Centrum Badań Kanadyjskich przy Wydziale Filologicznym powstało w 1999 roku jako wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Ambasady Kanady, dzięki pomocy Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Kanadyjskich w Ottawie. Centrum prowadzi działalność dydaktyczną, badawczą i propagatorską: organizuje wykłady gościnne i pokazy filmów dokumentalnych o Kanadzie dla pracowników i studentów Filologii Angielskiej i Romańskiej oraz dla całej społeczności Torunia i regionu. Dzięki grantom UMK, Ambasady Kanady oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Kanadyjskich, Centrum prowadzi projekty badawcze, organizuje wystawy książek kanadyjskich oraz coroczne Dni Frankofonii. Zbiory biblioteczne Centrum, liczące blisko 3500 książek, dostępne są w bibliotece Collegium Humanisticum. Katalog biblioteczny jest dostępny przez Internet.


Kierownik: Dr hab. Anna Branach-Kallas

Współpraca: Prof. dr hab. Mirosława Buchholtz, dr Renata Jarzębowska-Sadkowska, dr hab. Piotr Sadkowski